Bestuur

Om een grote vereniging als Apollo draaiende te houden heb je een grote club met vrijwilligers nodig die zich naast het musiceren ook nog bezig houden met het reilen en zeilen binnen de club.
Zoals iedere vereniging heeft Apollo ook een bestuur, bestaande uit zes personen, een vacature voor algemeen bestuurslid is nog vacant. Ieder bestuurslid heeft eigen vaste taken. Daarnaast heeft ieder bestuurslid zitting in één van de vele commissies die de club kent. De samenstelling van het bestuur is als volgt:

 

Bart Jan Kuit voorzitter
Marcel Drogt secretaris
Hans Breider penningmeester/ledenadministratie 
Wilco Bork algemeen bestuurslid
Monic Haarman algemeen bestuurslid
Stefan Bork algemeen bestuurslid
Dineke Behrend algemeen bestuurslid